Ðình chỉ nhà thầu vi phạm tiêu chuẩn vật liệu

Thứ Hai, 06/04/2020, 00:55:49

Công ty cổ phần BOT Trung Lương - Mỹ Thuận vừa có giải trình liên quan vấn đề nguồn vật liệu cấp phối đá dăm (CPÐD) tại gói thầu XL-10 thuộc dự án đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận. Theo đó, Ban điều hành Công ty cổ phần BOT Trung Lương - Mỹ Thuận đã đình chỉ vai trò nhà cung cấp vật liệu cho dự án đối với Công ty Khánh Cường, cảnh cáo Ban điều hành gói thầu XL-10, tư vấn giám sát (TVGS) trưởng, thay thế giám sát viên do chưa tuân thủ quy trình kiểm soát chất lượng dự án, tạm đình chỉ toàn bộ việc nhập vật liệu CPÐD loại 1 cho dự án đối với mỏ Thạnh Phú 2 cho đến khi chứng minh được dây chuyền, công nghệ sản xuất.

Ngày 13-3, TVGS đã kiểm tra và từ chối, buộc hủy bỏ một xà-lan CPÐD loại 1 do không bảo đảm chất lượng. Việc tập kết CPÐD của gói thầu XL-10 yêu cầu nguồn vật liệu 310 m3 CPÐD loại 1 được lấy từ mỏ Thạnh Phú 2, nhưng Công ty Khánh Cường lại mua các loại đá kích cỡ khác nhau để phối trộn thành CPÐD loại 1, thay vì đặt hàng cho mỏ Thạnh Phú 2 sản xuất. Như vậy, Công ty Khánh Cường đã chưa tuân thủ quy trình kiểm soát chất lượng dự án (quy trình đúng phải được TVGS chấp thuận về công nghệ, phương án đảo trộn để sản xuất CPÐD). Mặc dù chất lượng vật liệu do Khánh Cường cung cấp không kém về bản chất kỹ thuật, nhưng xét ở góc độ quy trình để đưa vật liệu vào công trình dự án cần phải qua kiểm tra, thẩm định phù hợp yêu cầu kỹ thuật của bộ phận thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật, việc này là vi phạm.

Trước đó, Sở Giao thông vận tải tỉnh Tiền Giang đã yêu cầu Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh kiểm tra nguồn gốc vật liệu sử dụng để gia tải ở dự án đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận do dư luận phản ánh vật liệu đầu vào để gia tải không được nhà thầu mua trực tiếp ở mỏ Ðồng Nai.

PV