Kiên Giang được mùa, được giá gạo

Thứ Tư, 08/04/2020, 00:54:03
Dự báo được những khó khăn về nguồn nước, xâm nhập mặn, tỉnh Kiên Giang chủ động nhiều biện pháp phòng, chống.
Kiên Giang được mùa, được giá gạo

Nông dân huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang thu hoạch lúa. Ảnh: BẢO THUY

Tỉnh đã chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp với địa phương rà soát lại vùng, khu vực có nguy cơ bị thiếu nước, xâm nhập mặn, nạo vét kênh mương để tăng khả năng trữ nước ngọt; vận hành hiệu quả hệ thống cống, kênh để ngăn mặn, giữ nguồn nước ngọt phục vụ sản xuất vụ đông xuân 2019-2020. Các địa phương chủ động đắp đập đất ngăn mặn, bảo vệ lúa vụ; đắp đập giữ nguồn nước ngọt vùng tứ giác Long Xuyên và một phần tây sông Hậu. Cơ quan chức năng tăng cường tuyên truyền cho nhân dân biết tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn, kêu gọi toàn dân tiết kiệm nước, chủ động ứng phó theo phương châm “bốn tại chỗ”. Đơn vị chức năng phối hợp với địa phương quản lý, gieo sạ đúng lịch thời vụ, hướng dẫn nông dân khâu làm đất, rửa mặn đồng đất vùng ven biển, chuẩn bị lúa giống, vật tư nông nghiệp, khuyến cáo người dân gieo trồng giống chất lượng cao, hợp tác với doanh nghiệp sản xuất theo mô hình cánh đồng lớn, liên doanh liên kết, bao tiêu sản phẩm… Ngành nông nghiệp tỉnh tăng cường công tác khuyến nông, phối hợp với các địa phương hướng dẫn nông dân kỹ thuật trồng lúa; kịp thời phát hiện, xử lý những bất thường, bất lợi trong sản xuất lúa. Nhờ chủ động thực hiện hiệu quả giải pháp thủy lợi, tỉnh sản xuất thắng lợi vụ lúa đông xuân 2019-2020, với năng suất bình quân hơn 7,2 tấn/ha, sản lượng thu hoạch hơn hai triệu tấn. Đến nay, nông dân trong tỉnh cơ bản thu hoạch xong vụ lúa này với niềm vui trúng mùa, được giá.

* Tỉnh ủy tỉnh Bắc Kạn vừa ban hành Chỉ thị số 27-CT/TU nhằm đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, hợp tác xã (HTX). Chỉ thị yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về bản chất của kinh tế tập thể, HTX. Khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của kinh tế tập thể trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; xác định rõ phát triển kinh tế tập thể, HTX là xu thế tất yếu, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp phải coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên; chú trọng phát triển HTX gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Tỉnh ủy yêu cầu đưa mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế tập thể, HTX vào Nghị quyết Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh tăng cường tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về phát triển kinh tế tập thể, HTX. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tự nguyện tham gia phát triển kinh tế tập thể, HTX theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX). Đối với Liên minh HTX, phải giữ vai trò nòng cốt, đại diện bảo vệ lợi ích của các thành viên trong phát triển kinh tế tập thể, HTX. Toàn tỉnh có 186 HTX với gần 1.700 thành viên, trong đó số HTX hoạt động hiệu quả chiếm hơn 86%; thu nhập bình quân đầu người đạt 3,8 triệu đồng/tháng.

PV và TTXVN