Ý Đảng quyện lòng dân tạo thế mới cho đất nước đi lên

LTS: Nhân dịp đón Tết cổ truyền Kỷ Hợi - 2019, Báo Nhân Dân vinh dự được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dành cho cuộc phỏng vấn đầu năm. Những điều đồng chí chia sẻ, muốn gửi đến toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta quyết tâm chính trị mới, đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp thật sự là công bộc của dân; đoàn kết thống nhất, tiếp tục sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước nhanh và bền vững. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Đọc lại Di chúc của Bác, nghĩ về trách nhiệm nêu gương

Trước lúc đi xa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân bản Di chúc lịch sử, căn dặn những công việc lớn lao và cũng là những ước nguyện của Người. Phải hoàn thành cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, giải phóng miền nam, thống nhất Tổ quốc.

Xã luận

Xuân về, rạo rực niềm tin!

Đất nước ta bước vào năm mới Kỷ Hợi với một hành trang mới, tâm thế mới, thật đáng tự hào! Năm qua, tất cả các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đều đạt và vượt, tốc độ tăng trưởng GDP cao nhất trong mười năm trở lại đây.