Điểm sáng hội nhập

Đóng góp quan trọng củng cố môi trường hòa bình và ổn định, phục vụ thiết thực nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và phát triển kinh tế đất nước; góp phần nâng cao vị thế quốc gia vừa là mục tiêu, vừa là thành tựu nổi bật của công tác đối ngoại Việt Nam năm 2018. Trong đó, đối ngoại đa phương được nâng tầm, trở thành điểm sáng trong bức tranh hội nhập quốc tế sâu rộng của đất nước.

Đọc lại Di chúc của Bác, nghĩ về trách nhiệm nêu gương

Trước lúc đi xa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân bản Di chúc lịch sử, căn dặn những công việc lớn lao và cũng là những ước nguyện của Người. Phải hoàn thành cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, giải phóng miền nam, thống nhất Tổ quốc.

Xã luận

Xuân về, rạo rực niềm tin!

Đất nước ta bước vào năm mới Kỷ Hợi với một hành trang mới, tâm thế mới, thật đáng tự hào! Năm qua, tất cả các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đều đạt và vượt, tốc độ tăng trưởng GDP cao nhất trong mười năm trở lại đây.