Cổ tích về “rái cá sông Gianh”

Nếu như ở môn điền kinh, nội dung ma-ra-tông (marathon) là “khó nhằn” nhất, thì ở môn bơi, cự ly 1.500 m cũng tương tự. Rất hiếm người bình thường có thể bơi mỗi ngày 20 km, nhưng từ năm 14-15 tuổi, Nguyễn Huy Hoàng đã phải “nuốt trọn” giáo án đầy khắc nghiệt này. Để rồi, chàng trai tuổi 18 giờ đã là “kình ngư” hàng đầu châu Á.

Đọc lại Di chúc của Bác, nghĩ về trách nhiệm nêu gương

Trước lúc đi xa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân bản Di chúc lịch sử, căn dặn những công việc lớn lao và cũng là những ước nguyện của Người. Phải hoàn thành cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, giải phóng miền nam, thống nhất Tổ quốc.

Xã luận

Xuân về, rạo rực niềm tin!

Đất nước ta bước vào năm mới Kỷ Hợi với một hành trang mới, tâm thế mới, thật đáng tự hào! Năm qua, tất cả các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đều đạt và vượt, tốc độ tăng trưởng GDP cao nhất trong mười năm trở lại đây.