Cuối năm

Nắng vàng chảy tràn mái phố Hong khô sợi rét cuối mùa Cỗi mai già đang thay lá Nụ còn e ấp mong xuân… (08/01/2020)

TIN BÀI KHÁC

Đếm tuổi

  15/01/2019
 

Hối hả xuân

  15/01/2019
 

Có ngôi sao dậy sớm

  15/01/2019
 

Thay anh…

  15/01/2019
 

Khoảnh khắc vào xuân

  15/01/2019
 

Phú Vinh thôn

  15/01/2019