Nâng cao trình độ chuyên môn cho gần 4.000 bác sĩ điều trị bệnh đái tháo đường

Thứ Ba, 23/04/2019, 19:32:43

NDĐT- Chiều 23- 4, tại Hà Nội, Hội Nội tiết và Đái tháo đường (ĐTĐ) Việt Nam và công ty TNHH Sanofi-Aventis Việt Nam ký kết biên bản ghi nhớ Chương trình hợp tác đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn điều trị bệnh ĐTĐ (iSTEP-D PLUS) và Chương trình giáo dục bệnh nhân ĐTĐ (iCARE).

Nâng cao trình độ chuyên môn cho gần 4.000 bác sĩ điều trị bệnh đái tháo đường

Hội Nội tiết - Đái tháo đường Việt Nam và Công ty Sanofi-Aventis Việt Nam thực hiện ký kết biên bản ghi nhớ Chương trình iSTEP-D Plus & iCare

Theo đó, trong hai năm 2019-2020, iSTEP-D Plus s được thc hin theo ba giai đon. Trong giai đon 1,10 chuyên gia Ni tiết t Hi Ni tiết ĐTĐ Vit Nam và các bnh vin ln ti Vit Nam s sang tp hun ti Trung tâm ĐTĐ hàng đầu thế gii (Bnh vin Park Nicollet, Hoa K). Sau đó, các khóa tp hun nâng cao v ti ưu hóa kim soát bnh ĐTĐ và điu tr bng insulin s được trin khai ti năm trung tâm đào to cho 200 bác sĩ ni tiết t các bnh vin giai đon 2.

Trong giai đon 3, chương trình đào to trc tuyến v qun lý và điu tr ĐTĐ dành cho hơn 2.000 bác sĩ đa khoa toàn quc có nhu cu nâng cao kiến thc tng quát v điu tr ĐTĐ s được trin khai. Cùng vi đó là t chc các khóa hun luyn thc tế ti các bnh vin tnh để đào to cho 1.000 bác sĩ đa khoa.

Vi chương trình iCARE, hàng nghìn bnh nhân ĐTĐ s được hướng dn qun lý bnh ti nhà, đảm bo tuân th thuc trong quá trình điu tr và nâng cao hiu qu kim soát đường huyết. Ngoài ra, phn mn qun lý người bnh ĐTĐ cũng được xây dng để sm trin khai.

Theo Th trưởng B Y tế Nguyn Trường Sơn, Vit Nam nm trong khu vc “đim nóng” ĐTĐ ca Tây Thái Bình Dương, đang phi chu nh hưởng nng n nht ca đại dch thế k này. Mc tiêu đẩy lùi căn bnh ĐTĐ, gim tác động lên đời sng bnh nhân đang tr thành nhim v cp bách ca toàn ngành y tế. Vic trin khai iSTEP-D Plus và iCARE s góp phn thc hin các gii pháp để đạt mc tiêu đó.

Th trưởng B Y tế cũng đề ngh các đơn v liên quan trin khai đào to theo nhóm làm vic đa chuyên khoa, vì người bnh ĐTĐ thường có nhng biến chng mch máu, mt, thn Đặc bit theo chương trình Sc khe Vit Nam thì trong thi gian ti ngành y tế s đẩy mng các gii pháp để y tế cơ s hot động theo nguyên lý y hc gia đình, cho nên cn tăng cường đào to cho cán b y tế đang làm vic ti cơ s để có th phát hin sm, qun lý, điu tr người bnh ngay ti cơ s.

GS, TS Thái Hng Quang, Ch tch Hi Ni tiết và ĐTĐ Vit Nam cho biết c nước hin có khong 3,53 triu người đang chung sng vi bnh ĐTĐ, tương đương vi 6% tng dân s. ĐTĐ là căn bnh gây t vong đứng th ba trong s các bnh không lây nhim ti Vit Nam, vi khong 29.000 ca t vong hng năm do các biến chng liên quan.

Đáng lo ngi, có ti 63% s người mc bnh chưa được chn đoán và 70% s bnh nhân đã được chn đoán mc bnh ĐTĐ típ 2 chưa đạt mc tiêu điu tr.

Nguyên nhân ch yếu ca s bùng n bnh ĐTĐ ti Vit Nam là do chế độ ăn ung, vn động không hp lý ca li sng xã hi hin đại bên cnh các yếu t v di truyn. Căn bnh mãn tính này đang to ra gánh nng ln đè lên vai người bnh và xã hi cũng như to ra áp lc ngày càng tăng lên h thng y tế. Năm 2017, nước ta đã tiêu tn khong 765,6 triu Đô la M cho vic điu tr bnh ĐTĐ trên toàn quc. Ngoài ra, người bnh mt kh năng lao động, tàn tt, ngh hưu trước tui và nhng chi phí v phương tin đi li, điu kin sinh hot...

MINH HOÀNG