Thí điểm tự chủ bốn bệnh viện thuộc Bộ Y tế

Chủ Nhật, 26/05/2019, 04:38:09

Theo Nghị quyết 33/NQ-CP của Chính phủ có hiệu lực thi hành từ ngày 19-5, bốn bệnh viện gồm Bạch Mai, Chợ Rẫy, Hữu nghị Việt - Ðức và K thực hiện thí điểm cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm toàn diện, nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo, khai thác hiệu quả các nguồn lực, nâng cao năng lực, chất lượng khám, chữa bệnh; duy trì và phát triển các trung tâm kỹ thuật cao,...

Bệnh viện được quyết định quy mô khi đáp ứng đủ các yêu cầu về chuyên môn kỹ thuật, nhân lực, trang thiết bị và cơ sở vật chất; được quyết định chỉ tiêu và kế hoạch hoạt động. Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế được áp dụng theo giá dịch vụ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế do Bộ Y tế ban hành. Ðối với giá dịch vụ y tế theo yêu cầu, Bộ Y tế ban hành khung giá theo yêu cầu tính đủ các yếu tố chi phí hình thành, có tích lũy trên cơ sở tham khảo giá của các bệnh viện tư nhân và các bệnh viện có vốn đầu tư ở nước ngoài tại Việt Nam,...

Khi bắt đầu thí điểm, Bộ trưởng Y tế chỉ định thành lập Hội đồng quản lý và cử Giám đốc đương nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng kiêm Tổng Giám đốc/Giám đốc bệnh viện theo Ðề án của mỗi bệnh viện được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với thời gian tối đa hai năm. Sau hai năm, các bệnh viện thực hiện cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực y tế - dân số theo quy định của Chính phủ.

PV