WB cho vay 80 triệu USD hỗ trợ Việt Nam cải thiện dịch vụ y tế

Thứ Bảy, 22/06/2019, 05:36:34

Ngân hàng Thế giới (WB) vừa phê duyệt khoản vay trị giá 80 triệu USD hỗ trợ Việt Nam cải thiện chất lượng và tăng cường tiếp cận dịch vụ y tế cơ sở tại 13 tỉnh, ưu tiên cho các khu vực tập trung nhiều người nghèo. Dự kiến khoảng 9,2 triệu người sẽ được hưởng lợi trực tiếp từ dự án Ðầu tư và đổi mới dịch vụ y tế cơ sở được triển khai từ khoản vay này.

Theo đó, dự án sẽ nâng cấp cơ sở vật chất cho các trạm y tế tuyến xã theo chuẩn quốc gia, hỗ trợ cung cấp trang thiết bị, đào tạo và công cụ quản lý chất lượng. Ðồng thời dự án sẽ giúp đổi mới chính sách nhằm tăng cường bền vững tài chính và chất lượng dịch vụ, thực hiện một số thí điểm về đổi mới sáng tạo.

PV