Bệnh viện công lập đầu tiên được trao chứng nhận thực hành tốt thử thuốc trên lâm sàng

Thứ Tư, 30/10/2019, 06:11:29

NDĐT - Bệnh viện Da liễu Trung ương là bệnh viện công lập đầu tiên vừa được Bộ Y tế trao Quyết định cấp Giấy chứng nhận Thực hành tốt thử thuốc trên lâm sàng (GCP).

Bệnh viện công lập đầu tiên được trao chứng nhận thực hành tốt thử thuốc trên lâm sàng

PGS, TS Nguyễn Văn Thường, Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương nhận Giấy chứng nhận "Thực hành tốt thử thuốc trên lâm sàng (GCP)".

Ngày 29-10-2018, Bộ trưởng Y tế đã ban hành Thông tư 29/2018/TT-BYT Quy định về thử thuốc trên lâm sàng. Ngay sau khi Bộ Y tế ban hành Thông tư 29, được sự hướng dẫn chi tiết của Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo - Bộ Y tế, Bệnh viện Da liễu Trung ương đã triển khai công tác chuẩn bị về nhân sự, cơ sở vật chất, trang thiết bị, quy trình chuyên môn kỹ thuật, quy chế hoạt động…) theo đúng quy định của Bộ Y tế.

Bộ Y tế cũng đã cử đoàn kiểm tra về Bệnh viện Da liễu Trung ương tiến hành thẩm định hồ sơ GCP và đánh giá công tác chuẩn bị thực tế tại bệnh viện. Theo đánh giá của đoàn kiểm tra, Bệnh viện Da liễu Trung ương đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chí và đủ điều kiện được cấp chứng nhận "Thực hành tốt thử thuốc trên lâm sàng (GCP)’’.

PGS, TS Lê Hữu Doanh, Phó Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương khẳng định, việc được Bộ Y tế chính thức cấp chứng nhận này giúp bệnh viện có đủ chức năng thử nghiệm tất cả các loại thuốc, đặc biệt là thuốc mới trên thế giới khi về Việt Nam - kể cả thuốc sinh học và các thuốc mới trong điều trị các bệnh lý về da.

Trong thời gian tới, Bệnh viện Da liễu Trung ương sẽ triển khai thử nghiệm lâm sàng thuốc và sinh phẩm y tế trước khi các sản phẩm này được lưu hành và sử dụng tại thị trường Việt Nam.

Thực hành tốt thử thuốc trên lâm sàng (Good Clinical Practice - GCP) là bộ nguyên tắc, tiêu chuẩn cho việc thiết kế, tổ chức triển khai, thực hiện, giám sát, kiểm tra, ghi chép, phân tích và báo cáo về thử thuốc trên lâm sàng nhằm bảo đảm tính tin cậy, chính xác của dữ liệu và báo cáo kết quả nghiên cứu, bảo vệ quyền, sự an toàn và bảo mật thông tin của đối tượng nghiên cứu.

TRẦN NGUYÊN