[Infographic] Tăng cường vận động thể lực phòng Covid-19

Thứ Hai, 30/03/2020, 17:20:05

Bộ Y tế và Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam vừa phối hợp xây dựng các infographic khuyến khích người dân tăng cường vận động thể lực, năng động để giữ sức khỏe trong khoảng thời gian có dịch Covid-19.

[Infographic] Tăng cường vận động thể lực phòng Covid-19